Αθήνα, 28-02-21 23:51

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

21-05-09  ΟΔΗΓΙΑ ΕΣΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΟΔΗΓΙΑ
Αριθμ. 2/19.05.2009
 
Σήμερα ημέρα Τρίτη 19 Μαΐου 2009 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος Νέστωρ Κουράκης και τα μέλη Εύη Δεμίρη, Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Κωνσταντίνος Τσουράκης και Κωνσταντίνος Αποστολάς.
 
Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των εκλογών της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των Ελλήνων Αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του κράτους και ο έλεγχος αυτός ασκείται από ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει.
β) Τις διατάξεις του Ν. 3703/2007 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσεων».
γ) Τις με αριθμό 12217/13.5.2009 «Όροι, προϋποθέσεις και χρόνος προβολής κατά την προεκλογική περίοδο των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής, στις εκλογές της 7ης 2009» αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και τις αναφερόμενες στο προοίμιο των αποφάσεων αυτών διατάξεις. Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των Ελλήνων Αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» και 12512/15.5.2009 «‘Όροι, προϋποθέσεις και χρόνος προβολής κατά την προεκλογική περίοδο των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, που δεν εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής, στις εκλογές της 7ης Ιουνίου
δ)Το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ μπορεί να απευθύνει σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, εκτός άλλων, οδηγίες.
ε) Την ανάγκη παροχής διευκρινίσεων προς τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και τον τρόπο ελέγχου τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των εκλογών της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των Ελλήνων Αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
 
Απευθύνει προς όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας την εξής Οδηγία:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα Οδηγία έχει ως σκοπό την εφαρμογή των κανονιστικών ρυθμίσεων που ισχύουν κατά την περίοδο από Δευτέρα 4 Μαΐου έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου 2009, ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων Αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Άρθρο 2
Γενικές διατάξεις
 1. Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί κατά τη μετάδοση των πάσης φύσεως ενημερωτικών και ειδησεογραφικών εκπομπών που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στις εκλογές της 4ης Ιουνίου 2009 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλουν να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας και της αναλογικής ισότητας κατά την παρουσίαση των θέσεων των κομμάτων.
 
2. Εφιστάται η προσοχή στην τήρηση της διατάξεως περί αναλογίας κατανομής του χρόνου διαφημίσεων (50% κατ’ ισομοιρία και 50% αναλογικά με βάση την εκπροσώπηση στην παρούσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και περί υποχρεώσεως διαθέσεως του ενός τρίτου (1/3) του χρόνου των δελτίων ειδήσεων στην προεκλογική εκστρατεία
 
3. Υπενθυμίζεται ότι από την Παρασκευή 5.6.2009 τα μεσάνυκτα μέχρι την Κυριακή 7.6.2009 στις 19:00 δεν επιτρέπεται η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων και συγκεντρώσεων ή άλλων πολιτικών εκδηλώσεων των πολιτικών κομμάτων καθώς και η μετάδοση εκπομπών προεκλογικού διαλόγου ή εκτιμήσεων για το εκλογικό αποτέλεσμα, με εξαίρεση της δηλώσεις των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.
 
4. Κατά τη μετάδοση των πολιτικών διαφημίσεων πρέπει να τηρούνται οι κανόνες δεοντολογίας της κειμένης νομοθεσίας. Οι διαφημίσεις πρέπει να περιέχουν σαφή μνεία του κόμματος, το οποίο τις παρήγαγε, και να μην προβάλλουν μηνύματα που έχουν ως αποτέλεσμα την προσβολή της προσωπικότητας συγκεκριμένων προσώπων ή του κύρους και της αξιοπρέπειας συγκεκριμένου κόμματος.
 
5. Δεν επιτρέπεται η άρνηση μετάδοσης πολιτικής διαφήμισης, παρά μόνον αν διαπιστωθεί παραβίαση της κειμένης νομοθεσίας ή των αρχών αυτής της Οδηγίας.
 
6. Οι πολιτικές διαφημίσεις διαχωρίζονται σαφώς από το υπόλοιπο πρόγραμμα και τις λοιπές διαφημίσεις. Της μετάδοσής τους προηγείται, για μεν τους τηλεοπτικούς σταθμούς, κάρτα με περιεχόμενο «ακολουθεί πολιτική διαφήμιση», για δε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ηχητικό μήνυμα με το ίδιο περιεχόμενο. Οι αναγγελίες αυτές δεν επαναλαμβάνονται, εφόσον μεταδίδονται περισσότερα από ένα μηνύματα σε συνέχεια.
 
7. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής της παρούσας Οδηγίας διακόπτεται η μετάδοση εκπομπών, την ευθύνη παραγωγής ή την παρουσίαση των οποίων έχει πρόσωπο που συμμετέχει ως υποψήφιος στην εκλογική αναμέτρηση της 7ης Ιουνίου 2009.
 
Άρθρο 3
Διατάξεις για τις δημοσκοπήσεις
1. Οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί, κατά τη δημοσιοποίηση της δημοσκόπησης, πρέπει να αναφέρουν επανειλημμένα τα εξής στοιχεία:
α) την επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση,
β) την επωνυμία ή το όνομα του εντολέα της δημοσκόπησης,
γ) το μέγεθος του δείγματος και τη γεωγραφική του κάλυψη,
δ) το χρονικό διάστημα συλλογής των στοιχείων,
ε) το τυπικό στατιστικό σφάλμα σε σχέση με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης και
στ) τις ελάχιστες βάσεις του δείγματος σε σχέση με τον αριθμό των ερωτώμενων.
2. Δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 Ν. 3603/2007 δεν δημοσιοποιούνται.
3. Υπενθυμίζεται ότι από την Παρασκευή 5.6.2009 τα μεσάνυκτα μέχρι την Κυριακή 7.6.2009 στις 19:00 δεν επιτρέπεται η μετάδοση δημοσκόπησης ή αποτελέσματος δημοσκόπησης, πανελλήνιου ή τοπικού χαρακτήρα, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν διενεργείται αυτή ή σχολιασμού αυτής, σχετικά με τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιμήσεις της κοινής γνώμης για πολιτικά κόμματα, πολιτικές θέσεις και πρόσωπα ή άλλα ζητήματα που συνδέονται με το αντικείμενο των εκλογών της παρούσας Οδηγίας.
Άρθρο 4
Υποχρέωση ενημέρωσης του ΕΣΡ για τις ειδικές προεκλογικές εκπομπές
1. Οι ιδιωτικοί ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί οφείλουν να ενημερώνουν το Ε. Σ. Ρ. για τις εκπομπές που υποχρεώνονται να μεταδώσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στα στοιχεία 2 (συνέντευξη τύπου αρχηγού πολιτικού κόμματος), 3 (συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων) και 5 (δεκάλεπτο παρουσίασης προγράμματος πολιτικού κόμματος) της Υπουργικής Απόφασης 12217/13.5.2009 και σύμφωνα με τα άρθρα 1 (εικοσάλεπτα ή δεκάλεπτα παρουσίασης προγράμματος πολιτικού κόμματος) και 2 (πεντάλεπτα παρουσίασης προγράμματος πολιτικού κόμματος) της Υπουργικής Απόφασης 12512/15.5.2009. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο τελευταίες υποχρεώσεις μπορούν να εκπληρωθούν και με εκπομπή αφιερωμένη σε περισσότερα του ενός κόμματα.
2. Οι ιδιωτικοί ενημερωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας οφείλουν να καταγράφουν τα εξής στοιχεία : τύπος εκπομπής (αναφορά σε μία εκ των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού), τίτλος εκπομπής, ημέρα, ώρα και διάρκεια μετάδοσης (χωρίς το διαφημιστικό χρόνο, εκτός της περιπτώσεως του στοιχείου 5 της Υπουργικής Αποφάσεως), ονοματεπώνυμα εμφανιζόμενων προσώπων και ονομασία του κόμματος που εκπροσωπούν και διάρκεια εμφάνισης κάθε προσώπου (με υπολογισμό ανά δευτερόλεπτο).
3. Οι ιδιωτικοί ενημερωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας και οι ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί οφείλουν να καταγράφουν τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου για τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας, εκτός του τελευταίου στοιχείου που αναφέρεται στη διάρκεια εμφάνισης κάθε προσώπου.
4. Η ΕΡΤ Α. Ε. οφείλει να ενημερώνει το Ε. Σ. Ρ. για τις εκπομπές που υποχρεώνεται να μεταδίδει σύμφωνα με τα οριζόμενα, πρώτον, στα στοιχεία 1 (συνέντευξη του αρχηγού κάθε πολιτικού κόμματος), 2 (συνέντευξη τύπου αρχηγού πολιτικού κόμματος), 3 (συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων), 4 (προεκλογική συγκέντρωση ή άλλη προεκλογική πολιτική εκδήλωση) και 5 (δεκάλεπτο παρουσίασης προγράμματος πολιτικού κόμματος) της Υπουργικής Απόφασης 12217/13.5.2009 και δεύτερον, στα άρθρα 1 (εικοσάλεπτα ή δεκάλεπτα παρουσίασης προγράμματος πολιτικού κόμματος) και 2 (πεντάλεπτα παρουσίασης προγράμματος πολιτικού κόμματος) της Υπουργικής Απόφασης 12512/15.5.2009. Η ΕΡΤ Α.Ε., όσον αφορά τους τηλεοπτικούς σταθμούς της, καταγράφει τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
5. Σε περίπτωση που μη ενημερωτικός ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός επιθυμεί να μεταδώσει οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες στο παρόν άρθρο ειδική προεκλογική εκπομπή που αναφέρεται σε συγκριμένο κόμμα, θα πρέπει να πράξει το ίδιο και για τα υπόλοιπα κόμματα με αναλογική ισότητα.
6. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος αποστέλλονται στο ΕΣΡ σε αρχείο Excel με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ncrtv@otenet.gr μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας και αφορούν τις εκπομπές της προηγούμενης εβδομάδας (Δευτέρα έως Κυριακή).
Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
1. Το Ε Σ Ρ δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες που αφορούν παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή της παρούσας Οδηγίας.
2. To E Σ Ρ επεξεργάζεται τα κάθε είδους στοιχεία που του αποστέλλονται αναφορικά με την προεκλογική περίοδο σχετικά με την τήρηση των διατάξεων αυτής της Οδηγίας και σε περίπτωση παραβίασης επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο νόμο κυρώσεις.
Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
 

επιστροφή

GREEK RADIOS LIST: ON AIR
Το radio.gr επαναδημοσιεύει τον πιο πλήρη κατάλογο Ραδιοφωνικών Σταθμών της Ελλάδας.
 
 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει η Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει η Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου που έγινε στην Αθήνα.

Μέλη του ΔΣ εξελέγησαν οι...


Συγκεντρώσεις σε ΣΚΑΪ και Υπουργείο Εργασίας και απεργία στις 15 Δεκεμβρίου 2010
Συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομένων Ενώσεων στα ΜΜΕ, μετά την απαράδεκτη προσπάθεια επιβολής μείωσης μισθών και κατάργησης των ΣΣΕ
στον όμιλο ΣΚΑΪ και τις απολύσεις από το ραδιόφωνο του «ΑNTΕΝΝΑ» και του «FREEDOM».


Η ΕΣΗΕΑ ΠΙΕΖΕΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα το βράδυ, αποφάσισε ομόφωνα:

1. Απαιτεί από την ιδιοκτησία του Ομίλου Αλαφούζου να αποσύρει αμέσως την πρότασή του προς τους εργαζόμενους στον ΣΚΑΪ ραδιόφωνο και ΣΚΑΪ TV να αποδεχθούν μείωση μισθών και ιδιαίτερα την πίεση για υπογραφή «ατομικών», τάχα, Συμβάσεων Εργασίας. Η τυχόν επιμονή σε αυτήν την πολιτική«Πωλητήριο» στο 1/3 της ΕΡΤ!
Το «statesmen.gr» είχε αποκαλύψει, από το καλοκαίρι κιόλας, τις πιέσεις που ασκούσαν οι ελεγκτές της τρόικας προς την Κυβέρνηση, για να προχωρήσει σε επώδυνη «χειρουργική επέμβαση» στην κρατική τηλεόραση. Και να διαμορφώσει το τοπίο κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορέσει να παραχωρήσει σε ιδιώτες ακόμη και τη μια από τις 3 συχνότητες (ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3), προκειμένου να καταστεί βιώσιμη και λειτουργική.Ενσωμάτωση της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων
Πραγματοποιήθηκε η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων (Π.Δ. 109/2010). Με μία πρώτη ματιά διαπιστώνει κανείς τις ακόλουθες βασικές αλλαγές:


Δηλώσεις Λασκαρίδη για ΑΘΗΝΑ TV
Κατά την ενημέρωση των συντακτών από τον Πρόεδρο του Ε.Σ.Ρ., κ. Ιωάννη Λασκαρίδη, τέθηκε από δημοσιογράφο το ερώτημα: έχει βγει προσφάτως μία απόφαση του Σ.τ.Ε., που λέει ότι οι Τοπικοί και οι Περιφερειακοί Σταθμοί λειτουργούν παράνομα. Τι μέλει γενέσθαι;


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟ ΕΣΡ ΓΙΑ Β ΓΥΡΟ ΕΚΛΟΓΩΝ
Διευκρινιστικά για την ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των επαναληπτικών εκλογών της Κυριακής 14.11.2010 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ των Α.Π. 11132/05.11.10 και 11165/08.11.2010


Αλλαγή της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας ζητά η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (Π.Ε.Ι.ΡΑ.Σ.).

 Αίτημα για αναθεώρηση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας απευθύνει η Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών προς τον αρμόδιο Υπουργό Τηλέμαχο Χυτήρη, προτάσσοντας το θέμα με την «Φυσιογνωμία του προγράμματος» που δημιουργεί προ...


Δικαίωση του STAR CHANNEL από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Δικαίωση του STAR CHANNEL και του Μετόχου της (ΙΔΡΥΜΑ ΤΥΠΟΥ) από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που αποφάσισε ότι Οικονομικές Κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν μόνον στο Μέσο και όχι στους Μετόχους αυτού!
( 22.10.2010 | 10:42:50 )Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρόστιμο του Star
Δεν πρέπει να επιβάλλονται τα πρόστιμα και στους μετόχους των τηλεοπτικών σταθμών. Τη θέση αυτή διατυπώνει το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης. απαντώντας σε σχετικό προδικαστικό ερώτημα του ΣτΕ, για την επιβολή προστίμου ύψους 30.000 ευρώ στη Νέα Τηλεόρ...


ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Σαν «Καμπάνια Επιβίωσης» χαρακτηρίζεται η καλοκαιρινή κινητοποίηση από το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Με το μήνυμα αυτό ο γνωστός Οργανισμός ζητά από τα Ελληνικά ραδιόφωνα να βοηθήσουν στην επιβίωση του, αν το ...


ΠΑΛΙ ΕΠΕΣΕ ΤΟ ΕΣΡ?
Τωρα τελευταία πολύ συχνά "πέφτει" το site του ΕΣΡ.
Κατα τ' άλλα πρέπει να το θεωρούμε και αξιόπιστο και να ενημερωνόμαστε απο 'κει και να ειμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ότι λέει εκεί μέσα, και να απειλούμαστε με πρόστιμα αν δεν δούμε κάτι στο αξιόπιστο site τους και, και, και... και να το χαίρονται.
Αραγε πόσο χρήσιμα μπορείνα είναι τα παρακάτω που γρ'αφει σήμερα στην πρώτη του σελίδα?ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τέντε προκάλεσαν οι καταγγελίες του επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή, ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για επιλεκτική απονομή δικαιοσύνης.


ΕΣΡ: ΣΤΗ ΜΙΣΗ ΧΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥΡΚΟΙ
Η Ανεξάρτητη Αρχή (το ΕΣΡ) επέβαλε στη 19η συνεδρίαση του στις 22/06/10 μεταξυ άλλων τις παρακάτω ποινές: Στον Ρ/Σ GROOVY STATION, Νομού Χίου, το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε την Κύρωση Σύστασης, διότι δεν πρέπει να εκπέμπει από δεύτερη συχνότητα.Για ...