Αθήνα, 25-10-21 4:07

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

17-11-10  Ενσωμάτωση της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων

Πραγματοποιήθηκε η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων (Π.Δ. 109/2010). Με μία πρώτη ματιά διαπιστώνει κανείς τις ακόλουθες βασικές αλλαγές: 

 Δημιουργείται πλέον και στην Ελλάδα ρυθμιστικό πλαίσιο που διαχωρίζει τους κανόνες που αφορούν τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, από τις κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (on demand). Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι στις κατά παραγγελία υπηρεσίες διασφαλίζεται ότι οι ανήλικοι κατά κανόνα δεν βλέπουν ή δεν ακούν υπηρεσίες που ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη φυσική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξή τους. Επίσης σημαντικό είναι ότι και οι on demand υπηρεσίες υπάγονται στην υποχρέωση προώθησης έργων ευρωπαϊκής παραγωγής. Σημειώνεται εδώ ως καινοτομία η παρέμβαση του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων στον τομέα της τήρησης των υποχρεώσεων για την προώθηση της ευρωπαϊκής παραγωγής, αφού πλέον, όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων οφείλουν να του υποβάλλουν κάθε χρόνο στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση της υποχρέωσης προώθησης ευρωπαϊκών έργων. 

 Εισάγονται ρυθμίσεις για την οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση (ο όρος συμπεριλαμβάνει την τηλεοπτική διαφήμιση, τη χορηγία, την τηλεαγορά και την τοποθέτηση προϊόντος), ώστε να αυξηθεί η προστασία των καταναλωτών. Προστίθενται, λοιπόν, νέα πεδία ευαισθητοποίησης (π.χ. απαγόρευση των διακρίσεων βάσει αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, προστασία ανηλίκων από ανθυγιεινές τροφές κ.ά.). 

 Ως προς τις τηλεοπτικές διαφημίσεις παραμένει ο ωριαίος περιορισμός των 12΄, αλλά καταργείται ο ημερήσιος. Πρακτικά αυτό σημαίνει περισσότερες διακοπές για διαφημίσεις που συνολικά δεν θα είναι περισσότερες ανά ώρα από ό,τι ισχύει σήμερα. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η προσθήκη της απαγόρευσης της μετάδοσης τηλεοπτικών διαφημίσεων και αγγελιών που προωθούν άμεσα ή έμμεσα υπηρεσίες σεξουαλικού χαρακτήρα μεταξύ των ωρών 06:00 και 01:00. 

 Απαγορεύεται η τοποθέτηση προϊόντος (product placement), πλην δύο εξαιρέσεων. Πρώτον σε κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά έργα και σειρές που δημιουργήθηκαν για να διανεμηθούν από υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και σε αθλητικά και ελαφράς ψυχαγωγίας προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι δεν απευθύνονται σε ανηλίκους. Δεύτερον, σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πληρωμή αλλά μόνο δωρεάν παροχή ορισμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, όπως διευκολύνσεις στην παραγωγή ή βραβεία, με σκοπό να περιληφθούν στο πρόγραμμα. Παράδοξο είναι ότι η εφαρμογή των υποχρεώσεων για την τοποθέτηση προϊόντος αφορά προγράμματα παραγωγής από τις 19/12/2009, δηλαδή από την καταληκτική ημερομηνία ενσωμάτωσης της οδηγίας. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζεται άμεση εφαρμογή στη σχετική διάταξη της οδηγίας, ωστόσο στην πράξη θα φανεί αν θα δημιουργηθούν ζητήματα λόγω αναδρομικότητας. 

 Εξασφαλίζεται το δικαίωμα πρόσβασης των τηλεοπτικών οργανισμών σε σύντομα αποσπάσματα, από διοργανώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό που μεταδίδονται αποκλειστικά από άλλο τηλεοπτικό οργανισμό. Εφόσον ελληνικός τηλεοπτικός οργανισμός είναι κάτοχος αποκλειστικών δικαιωμάτων, τα άλλα ελληνικά κανάλια οφείλουν να ζητήσουν πρόσβαση στο σήμα του και να επιλέξουν ελεύθερα έως 90΄΄για προγράμματα γενικής ειδησεογραφίας. 

Θα πρέπει πάντως να επισημανθεί ότι από την ενσωμάτωση απουσιάζει η ανάληψη ουσιαστικής δέσμευσης σχετικά με την Παιδεία για τα Μέσα (media literacy), η οποία ωστόσο αποτελεί τομέα που λαμβάνεται υπόψη κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας. Η πρώτη έκθεση θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 19 Δεκεμβρίου 2011. 

Η ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης έγινε με κάποια καθυστέρηση σε σχέση με το χρόνο που όριζε η οδηγία (Δεκέμβριος 2009), αλλά πάντως πριν η Επιτροπή να επιβάλει πρόστιμο, αφού η Ελλάδα είχε ήδη λάβει, μαζί με άλλα 11 κράτη, αίτημα επικαιροποίησης της εθνικής νομοθεσίας. 

Υπενθυμίζεται ότι η οδηγία για τις «υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας» υιοθετήθηκε ως απάντηση στις τεχνολογικές εξελίξεις και είναι η τελευταία αναθεώρηση της οδηγίας για την «Τηλεόραση Χωρίς Σύνορα», που υιοθετήθηκε το 1989 και τροποποιήθηκε το 1997, ως αποτέλεσμα της ανάγκης εξεύρεσης ενός ελάχιστου κοινού ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη της τηλεοπτικής αγοράς πέραν των εθνικών συνόρων. Η οδηγία ΤΧΣ αποτέλεσε το κοινό ρυθμιστικό έρεισμα για την ανάπτυξη της τηλεόρασης όπως τη γνωρίζαμε, θα λέγαμε, έως «χθες». Με το νέο Π.Δ. καταργούνται οι ρυθμίσεις του Π.Δ. 100/2000.

Επισυνάπτεται παράρτημα στο οποίο καταγράφονται αναλυτικότερα οι βασικές αλλαγές από την ενσωμάτωση της κοινοτικής Οδηγίας

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ι.Ο.Μ.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ενσωμάτωση της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων


Ολοκληρώθηκε η ενσωμάτωση της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 2007/65/ΕΚ και της κωδικοποίησής της 2010/13/ΕΕ, με την έκδοση του Π.Δ. 109/2010 (ΦΕΚ Α΄190). Το κέντρο βάρους των ρυθμίσεων αφορά στο περιεχόμενο ανεξαρτήτως τρόπου μετάδοσης, δηλαδή μέσω της παραδοσιακής τηλεόρασης, μέσω κινητής τηλεφωνίας, μέσω διαδικτύου.

Με το Π.Δ. εισάγεται και στην Ελλάδα διακριτό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις (γραμμικές υπηρεσίες) και τις κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (on demand, μη γραμμικές υπηρεσίες). Εισάγεται επίσης η έννοια της συντακτικής ευθύνης που συμπίπτει με την άσκηση ουσιαστικού ελέγχου. Ο έλεγχος αυτός στην τηλεοπτική μετάδοση αφορά στην επιλογή των προγραμμάτων και την οργάνωσή τους σε χρονολογικό προγραμματισμό, ενώ στις κατά παραγγελία υπηρεσίες αφορά τη διαμόρφωση του καταλόγου. Η διάκριση μεταξύ γραμμικών και μη υπηρεσιών αποτυπώνεται στο ρυθμιστικό πλαίσιο, με την επιλογή ηπιότερων ρυθμίσεων για τις κατά παραγγελία υπηρεσίες, όπου η συμμετοχή και η δυνατότητα επιλογής του θεατή είναι, κατά τεκμήριο, εντονότερες. Προβλέπεται έτσι ένα πλέγμα ελάχιστων κανόνων σε σχέση με τις ρυθμίσεις που αφορούν στην τηλεοπτική μετάδοση.

Ορισμένοι ελάχιστοι κανόνες είναι κοινοί και περιλαμβάνουν την υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών να παρέχουν πρόσβαση σε στοιχεία ταυτότητάς τους, να καταστήσουν σταδιακά προσβάσιμες τις υπηρεσίες τους στα άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία, να τηρούν ορισμένες αρχές ώστε να μην προκαλούν μίσος, να σέβονται την προσωπικότητα, την τιμή, τον ιδιωτικό και οικογενειακό βίο, την επαγγελματική, κοινωνική κ.λπ. δραστηριότητα κάθε προσώπου. Δεν επιτρέπεται δε η μετάδοση κινηματογραφικών έργων εκτός των συμφωνημένων με τους κατόχους των δικαιωμάτων χρονικών περιόδων.

Για την προστασία των ανηλίκων, ειδικά οι κατά παραγγελία υπηρεσίες παρέχονται με τρόπο που να διασφαλίζει ότι οι ανήλικοι κατά κανόνα δεν βλέπουν ή δεν ακούν υπηρεσίες που ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη φυσική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξή τους. Η διάταξη αυτή είναι πιο χαλαρή από την αντίστοιχη που αφορά την προστασία των ανηλίκων για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, λόγω της διαφοράς δυνατοτήτων που παρέχονται στους χρήστες. Είναι ενδεδειγμένη η λήψη μέτρων, ιδίως σήμανση προγραμμάτων, χρήση κωδικών ΡΙΝ, η χρήση εύχρηστου συστήματος φιλτραρίσματος.

Και οι κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων υπάγονται σε υποχρεώσεις σχετικά με την προώθηση της παραγωγής ευρωπαϊκών έργων και της πρόσβασης σε αυτά, «στο μέτρο του εφικτού». Η προώθηση μπορεί να συνίσταται είτε σε οικονομική συμβολή στην παραγωγή και απόκτηση δικαιωμάτων ή στην ένταξη ή/και ελκυστική παρουσίασή τους στους καταλόγους προγραμμάτων.
Καινοτομία είναι η παρέμβαση του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων στον τομέα της τήρησης των υποχρεώσεων για την προώθηση της ευρωπαϊκής παραγωγής, αφού πλέον, όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων οφείλουν να του υποβάλλουν ετησίως, κάθε Ιούνιο, στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση της υποχρέωσης προώθησης ευρωπαϊκών έργων. Στη συνέχεια, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού υποβάλλει έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ενδιαφέρον έχουν οι ρυθμίσεις για την οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση, που συμπεριλαμβάνει ως ευρύτερος την τηλεοπτική διαφήμιση, την χορηγία, την τηλεαγορά, την τοποθέτηση προϊόντος. Σύμφωνα με τον ορισμό, πρόκειται για εικόνες με ή χωρίς ήχο που προορίζονται για την προώθηση εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή της εικόνας ενός προσώπου που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, οι οποίες συνοδεύουν ή περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής.

Οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, ανεξαρτήτως του μέσου μετάδοσης, υπόκεινται σε ορισμένους κανόνες, οι οποίοι παρέχουν ένα αυξημένο επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές. Έτσι πέραν της εφαρμογής σε όλες τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις υποχρεώσεων που προβλέπονταν για την τηλεοπτική διαφήμιση (όπως η απαγόρευση της συγκεκαλυμμένης οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης, η απαγόρευση τεχνικών που απευθύνονται στο υποσυνείδητο, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η απαγόρευση διακρίσεων βάσει φύλου, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων κ.λπ., η απαγόρευση οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης για τσιγάρα και λοιπά προϊόντα καπνού, για ορισμένα φάρμακα, καθώς και για ενθάρρυνση της υπέρμετρης κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών, η προστασία των ανηλίκων), προστίθενται νέες υποχρεώσεις που αναδεικνύουν καινούργια πεδία ευαισθητοποίησης. Έτσι απαγορεύονται ρητά οι διακρίσεις βάσει αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, απαγορεύεται η ενθάρρυνση τρόπων συμπεριφοράς επιζήμιων για την υγεία την ασφάλεια, καθώς και καταφανώς επιβλαβών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Για λόγους προστασίας των ανηλίκων από ανθυγιεινές τροφές, προβλέπεται ότι οι παροχείς υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας οφείλουν να συντάξουν κώδικες δεοντολογίας σχετικά με τις ακατάλληλες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, οι οποίες συνοδεύουν ή περιλαμβάνονται σε προγράμματα για παιδιά και αφορούν σε τρόφιμα και ποτά που περιέχουν ουσίες με επιπτώσεις στη φυσιολογία, ιδίως συστατικά όπως τα λιπαρά, τα κορεσμένα λιπαρά, τα trans-λιπαρά οξέα, το αλάτι/νάτριο και τα σάκχαρα, των οπίων δεν συνιστάται η υπερβολική κατανάλωση στη συνολική δίαιτα.

Οι τηλεοπτικές διαφημίσεις παρεμβάλλονται κατά προτίμηση μεταξύ προγραμμάτων και ο ωριαίος περιορισμός των 12΄ παραμένει, αλλά καταργείται ο ημερήσιος. Πρακτικά αυτό σημαίνει περισσότερες διακοπές για διαφημίσεις που συνολικά δεν θα είναι περισσότερες ανά ώρα από ό,τι ισχύει σήμερα. Σημαντικό όριο παραμένει να μη θίγεται η ακεραιότητα των προγραμμάτων και να λαμβάνεται υπόψη η νοηματική ροή, οι φυσικές παύσεις, η διάρκεια και η φύση τους. Ο πάροχος υπηρεσιών επιλέγει τη στιγμή διακοπής του προγράμματος, με εξαίρεση τα κινηματογραφικά έργα, τις τηλεταινίες και τα ειδησεογραφικά προγράμματα που μπορούν να διακόπτονται μια φορά για κάθε προγραμματισμένη χρονική περίοδο 30’, καθώς και τα προγράμματα για παιδιά εφόσον η προγραμματισμένη διάρκειά τους υπερβαίνει τα 30’. Καμία διακοπή για διαφημίσεις ή τηλεαγορά δεν επιτρέπεται κατά τη μετάδοση θρησκευτικών τελετών.

Το Π.Δ. προβλέπει επίσης ότι απαγορεύεται η μετάδοση τηλεοπτικών διαφημίσεων και αγγελιών που προωθούν άμεσα ή έμμεσα υπηρεσίες σεξουαλικού χαρακτήρα, πολυμεσικής πληροφόρησης ή άλλες μεταξύ των ωρών 06:00 και 01:00.
Η αρχή του διαχωρισμού περιορίζεται στη διαφήμιση και την τηλεαγορά και δεν θα πρέπει να εμποδίζει τη χρήση νέων διαφημιστικών τεχνικών, όπως η διαίρεση της οθόνης, καθώς πέραν των οπτικών ή/και ακουστικών μέσων διάκρισης μεταξύ διαφήμισης και προγράμματος περιλαμβάνονται και χωρικά μέσα.

Το Π.Δ., ακολουθώντας την οδηγία, απαγορεύει την τοποθέτηση προϊόντος (product placement), αλλά εισάγει εξαιρέσεις σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον σε κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά έργα και σειρές που δημιουργήθηκαν για να διανεμηθούν από υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και σε αθλητικά και ελαφράς ψυχαγωγίας προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι δεν απευθύνονται σε ανηλίκους. Δεύτερον, σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πληρωμή αλλά μόνο δωρεάν παροχή ορισμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, όπως διευκολύνσεις στην παραγωγή ή βραβεία, με σκοπό να περιληφθούν στο πρόγραμμα.

Στις περιπτώσεις αυτές η τοποθέτηση προϊόντος είναι αποδεκτή, εφόσον δεν πλήττεται η συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, δεν εμπεριέχεται ευθεία προτροπή σε αγορά ή μίσθωση, δεν δίνεται υπερβολική προβολή στα προϊόντα.
Η τοποθέτηση προϊόντος συνοδεύεται με την υποχρέωση ενημέρωσης των θεατών με ειδική ευκρινή σήμανση κατά την έναρξη, το μέλος και μετά από κάθε διακοπή του προγράμματος.

Παράδοξο είναι ότι η εφαρμογή των υποχρεώσεων για την τοποθέτηση προϊόντος αφορά προγράμματα παραγωγής από τις 19/12/2009, δηλαδή από την καταληκτική ημερομηνία ενσωμάτωσης της οδηγίας. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζεται άμεση εφαρμογή στη σχετική διάταξη της οδηγίας, ωστόσο στην πράξη θα φανεί αν θα δημιουργηθούν ζητήματα λόγω αναδρομικότητας.

Εξασφαλίζεται το δικαίωμα πρόσβασης των τηλεοπτικών οργανισμών εθνικών και άλλων κρατών μελών σε σύντομα αποσπάσματα, σε διοργανώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό που μεταδίδονται αποκλειστικά από άλλο τηλεοπτικό οργανισμό. Εφόσον ελληνικός τηλεοπτικός οργανισμός είναι κάτοχος αποκλειστικών δικαιωμάτων, οι άλλοι ελληνικοί τηλεοπτικοί οργανισμοί οφείλουν να ζητήσουν πρόσβαση από αυτόν. Δίνεται δυνατότητα ελεύθερης επιλογής των σύντομων αποσπασμάτων από το σήμα του εκπέμποντος τηλεοπτικού οργανισμού με αναφορά της πηγής. Τα αποσπάσματα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για γενικής ειδησεογραφίας προγράμματα και μπορούν να χρησιμοποιούνται σε κατά παραγγελία υπηρεσίες μόνο εάν το ίδιο πρόγραμμα προσφέρεται σε μαγνητοσκόπηση από τον ίδιο παροχέα υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας. Η διάρκεια των σύντομων αποσπασμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 90΄΄ για κάθε αυτοτελή εκδήλωση.

Το Π.Δ. ενσωματώνει και τις διατάξεις σχετικά με τη διατήρηση της αρχής της χώρας προέλευσης, η εφαρμογή της οποίας αποτελεί υλοποίηση των βασικών οικονομικών αρχών της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών και προβλέπει τη διαδικασία επίλυσης των διαφωνιών και αναζήτησης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε περίπτωση διασυνοριακών εκπομπών, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατέχει σημαντικό διαμεσολαβητικό και αποφασιστικό ρόλο. Σημειώνεται η αντιστροφή των επικουρικών κριτηρίων δικαιοδοσίας, ώστε να προηγείται το κριτήριο της χρήσης ανερχόμενης ζεύξης προς δορυφόρο και να έπεται η χρήση δορυφορικού δυναμικού.
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να αποφασίσει πλέον την προσωρινή απαγόρευση αναμετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Επίσης, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η αυτορύθμιση και η συρρύθμιση του κλάδου, προβλέπεται η δυνατότητα των παρόχων οπτικοακουστικών μέσων να καταρτίζουν μονομερώς ή σε συνεργασία συμβάσεις αυτοδέσμευσης για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων περιεχομένου και τρόπου παρουσίασης και προβολής των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Από την ενσωμάτωση χάνεται η ευκαιρία ανάληψης κάποιας ουσιαστικής δέσμευσης σχετικά με την παιδεία για τα μέσα (media literacy), η οποία αποτελεί έναν τομέα που λαμβάνεται υπόψη κατά τη σύνταξη των εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας. Η πρώτη έκθεση θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 19 Δεκεμβρίου 2011.
Η ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης έγινε με κάποια καθυστέρηση σε σχέση με το χρόνο που όριζε η οδηγία (Δεκέμβριος 2009), αλλά πάντως πριν η Επιτροπή να «ρίξει» πρόστιμο, αφού η Ελλάδα είχε ήδη λάβει, μαζί με άλλα 11 κράτη, αίτημα επικαιροποίησης της εθνικής νομοθεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η οδηγία για τις «υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας» υιοθετήθηκε ως απάντηση στις τεχνολογικές εξελίξεις και είναι η τελευταία αναθεώρηση της οδηγίας για την «Τηλεόραση Χωρίς Σύνορα», που υιοθετήθηκε το 1989 και τροποποιήθηκε το 1997, ως αποτέλεσμα της ανάγκης εξεύρεσης ενός ελάχιστου κοινού ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη της τηλεοπτικής αγοράς πέραν των εθνικών συνόρων. Η οδηγία ΤΧΣ αποτέλεσε το κοινό ρυθμιστικό έρεισμα για την ανάπτυξη της τηλεόρασης όπως τη γνωρίζαμε, θα λέγαμε, έως «χθες». Με το νέο Π.Δ. καταργούνται οι ρυθμίσεις του Π.Δ. 100/2000.

 

επιστροφή

GREEK RADIOS LIST: ON AIR
Το radio.gr επαναδημοσιεύει τον πιο πλήρη κατάλογο Ραδιοφωνικών Σταθμών της Ελλάδας.
 
 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει η Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει η Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου που έγινε στην Αθήνα.

Μέλη του ΔΣ εξελέγησαν οι...


Συγκεντρώσεις σε ΣΚΑΪ και Υπουργείο Εργασίας και απεργία στις 15 Δεκεμβρίου 2010
Συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομένων Ενώσεων στα ΜΜΕ, μετά την απαράδεκτη προσπάθεια επιβολής μείωσης μισθών και κατάργησης των ΣΣΕ
στον όμιλο ΣΚΑΪ και τις απολύσεις από το ραδιόφωνο του «ΑNTΕΝΝΑ» και του «FREEDOM».


Η ΕΣΗΕΑ ΠΙΕΖΕΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα το βράδυ, αποφάσισε ομόφωνα:

1. Απαιτεί από την ιδιοκτησία του Ομίλου Αλαφούζου να αποσύρει αμέσως την πρότασή του προς τους εργαζόμενους στον ΣΚΑΪ ραδιόφωνο και ΣΚΑΪ TV να αποδεχθούν μείωση μισθών και ιδιαίτερα την πίεση για υπογραφή «ατομικών», τάχα, Συμβάσεων Εργασίας. Η τυχόν επιμονή σε αυτήν την πολιτική«Πωλητήριο» στο 1/3 της ΕΡΤ!
Το «statesmen.gr» είχε αποκαλύψει, από το καλοκαίρι κιόλας, τις πιέσεις που ασκούσαν οι ελεγκτές της τρόικας προς την Κυβέρνηση, για να προχωρήσει σε επώδυνη «χειρουργική επέμβαση» στην κρατική τηλεόραση. Και να διαμορφώσει το τοπίο κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορέσει να παραχωρήσει σε ιδιώτες ακόμη και τη μια από τις 3 συχνότητες (ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3), προκειμένου να καταστεί βιώσιμη και λειτουργική.Ενσωμάτωση της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων
Πραγματοποιήθηκε η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων (Π.Δ. 109/2010). Με μία πρώτη ματιά διαπιστώνει κανείς τις ακόλουθες βασικές αλλαγές:


Δηλώσεις Λασκαρίδη για ΑΘΗΝΑ TV
Κατά την ενημέρωση των συντακτών από τον Πρόεδρο του Ε.Σ.Ρ., κ. Ιωάννη Λασκαρίδη, τέθηκε από δημοσιογράφο το ερώτημα: έχει βγει προσφάτως μία απόφαση του Σ.τ.Ε., που λέει ότι οι Τοπικοί και οι Περιφερειακοί Σταθμοί λειτουργούν παράνομα. Τι μέλει γενέσθαι;


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟ ΕΣΡ ΓΙΑ Β ΓΥΡΟ ΕΚΛΟΓΩΝ
Διευκρινιστικά για την ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των επαναληπτικών εκλογών της Κυριακής 14.11.2010 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ των Α.Π. 11132/05.11.10 και 11165/08.11.2010


Αλλαγή της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας ζητά η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (Π.Ε.Ι.ΡΑ.Σ.).

 Αίτημα για αναθεώρηση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας απευθύνει η Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών προς τον αρμόδιο Υπουργό Τηλέμαχο Χυτήρη, προτάσσοντας το θέμα με την «Φυσιογνωμία του προγράμματος» που δημιουργεί προ...


Δικαίωση του STAR CHANNEL από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Δικαίωση του STAR CHANNEL και του Μετόχου της (ΙΔΡΥΜΑ ΤΥΠΟΥ) από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που αποφάσισε ότι Οικονομικές Κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν μόνον στο Μέσο και όχι στους Μετόχους αυτού!
( 22.10.2010 | 10:42:50 )Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρόστιμο του Star
Δεν πρέπει να επιβάλλονται τα πρόστιμα και στους μετόχους των τηλεοπτικών σταθμών. Τη θέση αυτή διατυπώνει το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης. απαντώντας σε σχετικό προδικαστικό ερώτημα του ΣτΕ, για την επιβολή προστίμου ύψους 30.000 ευρώ στη Νέα Τηλεόρ...


ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Σαν «Καμπάνια Επιβίωσης» χαρακτηρίζεται η καλοκαιρινή κινητοποίηση από το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Με το μήνυμα αυτό ο γνωστός Οργανισμός ζητά από τα Ελληνικά ραδιόφωνα να βοηθήσουν στην επιβίωση του, αν το ...


ΠΑΛΙ ΕΠΕΣΕ ΤΟ ΕΣΡ?
Τωρα τελευταία πολύ συχνά "πέφτει" το site του ΕΣΡ.
Κατα τ' άλλα πρέπει να το θεωρούμε και αξιόπιστο και να ενημερωνόμαστε απο 'κει και να ειμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ότι λέει εκεί μέσα, και να απειλούμαστε με πρόστιμα αν δεν δούμε κάτι στο αξιόπιστο site τους και, και, και... και να το χαίρονται.
Αραγε πόσο χρήσιμα μπορείνα είναι τα παρακάτω που γρ'αφει σήμερα στην πρώτη του σελίδα?ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τέντε προκάλεσαν οι καταγγελίες του επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή, ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για επιλεκτική απονομή δικαιοσύνης.


ΕΣΡ: ΣΤΗ ΜΙΣΗ ΧΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥΡΚΟΙ
Η Ανεξάρτητη Αρχή (το ΕΣΡ) επέβαλε στη 19η συνεδρίαση του στις 22/06/10 μεταξυ άλλων τις παρακάτω ποινές: Στον Ρ/Σ GROOVY STATION, Νομού Χίου, το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε την Κύρωση Σύστασης, διότι δεν πρέπει να εκπέμπει από δεύτερη συχνότητα.Για ...