Αθήνα, 01-03-21 0:43

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

10-06-17  Aκυρες οι αλλαγές φυσιογνωμίας: Ψυχρολουσία και προβληματισμός στους ιδιοκτήτες Ρ/Σ

Στον πολυσέλιδο νόμο4472/2017 (4ο Μνημόνιο) υπάρχει άρθρο που ακυρώνει τις αλλαγές φυσιογνωμίας που έγιναν μετά το 2014. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει σε τι θα βοηθήσει αυτό για να περάσουμε την αξιολόγηση. Η ουσία όμως είναι ότι θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε ενημερωτικούς που έγιναν μουσικοί, γιατί θα πρέπει να επιστρέψουν στον πολυδάπανο ενημερωτικό χαρακτήρα. Διαβάστε τι ακριβώς γράφει ο νόμος:

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 19 Μαΐου 2017  Αρ. Φύλλου 74
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Αρθρο 55
 
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 του ν. 4279/2014
(Α΄158).
 
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4279 8 Αυγούστου 2014 Αρ. Φύλλου 158
 
Αρθρο έκτο
Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία
των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 
3. α. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 18
του ν. 4208/2013 (Α΄ 252) προθεσμία για την ολοκλή−
ρωση της χορήγησης αδειών παρόχων περιεχομένου
ψηφιακής ευρυεκπομπής παρατείνεται από τη λήξη της
μέχρι τις 31.12.2014.
β. Από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι τη
χορήγηση αδειών παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφι−
ακής ευρυεκπομπής κατά τις διατάξεις του ν. 3592/2007,
οι ενημερωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί που εμπίπτουν
στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4208/2013, δύνανται
να μεταβάλουν άπαξ το χαρακτήρα του προγράμματός
τους σε μη ενημερωτικό με υπεύθυνη δήλωση του νο−
μίμου εκπροσώπου τους που κατατίθεται στο Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και συνοδεύεται
από συνοπτική παρουσίαση του πρώτου εβδομαδιαίου
προγράμματος με το νέο τους χαρακτήρα. Η μεταβολή
ισχύει από την αρχή του ημερολογιακού μήνα που ακο−
λουθεί την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το Ε.Σ.Ρ.
καταχωρεί τις δηλώσεις μεταβολής και τις δημοσιεύει
με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του. Μετά τη μεταβολή
του χαρακτήρα του προγράμματός τους, οι εν λόγω
σταθμοί υποχρεούνται να πληρούν τις προϋποθέσεις
που αντιστοιχούν στο νέο χαρακτήρα του προγράμ−
ματός τους.
4.α. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 17
του ν. 4208/2013 προθεσμία για την έκδοση προκήρυ−
ξης με αντικείμενο τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνι−
κών σταθμών παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις
31.12.2014.
β. Από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι τη
χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών κατά τις δι−
ατάξεις του ν. 3592/2007, οι ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί
σταθμοί που λειτουργούν νόμιμα, δύνανται να μεταβά−
λουν άπαξ το χαρακτήρα του προγράμματός τους σε μη
ενημερωτικό με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπρο−
σώπου τους που κατατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ρα−
διοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και συνοδεύεται από συνοπτική
παρουσίαση του πρώτου εβδομαδιαίου προγράμματος
με το νέο τους χαρακτήρα. Η μεταβολή ισχύει από την
αρχή του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την κα−
τάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το Ε.Σ.Ρ. καταχωρεί
τις δηλώσεις μεταβολής και τις δημοσιεύει με ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του. Μετά τη μεταβολή του χαρακτήρα
του προγράμματός τους, οι εν λόγω σταθμοί υποχρε−
ούνται να πληρούν τις προϋποθέσεις που αντιστοιχούν
στο νέο χαρακτήρα του προγράμματός τους.

επιστροφή

GREEK RADIOS LIST: ON AIR
Το radio.gr επαναδημοσιεύει τον πιο πλήρη κατάλογο Ραδιοφωνικών Σταθμών της Ελλάδας.
 
 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει η Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει η Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου που έγινε στην Αθήνα.

Μέλη του ΔΣ εξελέγησαν οι...


Συγκεντρώσεις σε ΣΚΑΪ και Υπουργείο Εργασίας και απεργία στις 15 Δεκεμβρίου 2010
Συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομένων Ενώσεων στα ΜΜΕ, μετά την απαράδεκτη προσπάθεια επιβολής μείωσης μισθών και κατάργησης των ΣΣΕ
στον όμιλο ΣΚΑΪ και τις απολύσεις από το ραδιόφωνο του «ΑNTΕΝΝΑ» και του «FREEDOM».


Η ΕΣΗΕΑ ΠΙΕΖΕΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα το βράδυ, αποφάσισε ομόφωνα:

1. Απαιτεί από την ιδιοκτησία του Ομίλου Αλαφούζου να αποσύρει αμέσως την πρότασή του προς τους εργαζόμενους στον ΣΚΑΪ ραδιόφωνο και ΣΚΑΪ TV να αποδεχθούν μείωση μισθών και ιδιαίτερα την πίεση για υπογραφή «ατομικών», τάχα, Συμβάσεων Εργασίας. Η τυχόν επιμονή σε αυτήν την πολιτική«Πωλητήριο» στο 1/3 της ΕΡΤ!
Το «statesmen.gr» είχε αποκαλύψει, από το καλοκαίρι κιόλας, τις πιέσεις που ασκούσαν οι ελεγκτές της τρόικας προς την Κυβέρνηση, για να προχωρήσει σε επώδυνη «χειρουργική επέμβαση» στην κρατική τηλεόραση. Και να διαμορφώσει το τοπίο κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορέσει να παραχωρήσει σε ιδιώτες ακόμη και τη μια από τις 3 συχνότητες (ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3), προκειμένου να καταστεί βιώσιμη και λειτουργική.Ενσωμάτωση της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων
Πραγματοποιήθηκε η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων (Π.Δ. 109/2010). Με μία πρώτη ματιά διαπιστώνει κανείς τις ακόλουθες βασικές αλλαγές:


Δηλώσεις Λασκαρίδη για ΑΘΗΝΑ TV
Κατά την ενημέρωση των συντακτών από τον Πρόεδρο του Ε.Σ.Ρ., κ. Ιωάννη Λασκαρίδη, τέθηκε από δημοσιογράφο το ερώτημα: έχει βγει προσφάτως μία απόφαση του Σ.τ.Ε., που λέει ότι οι Τοπικοί και οι Περιφερειακοί Σταθμοί λειτουργούν παράνομα. Τι μέλει γενέσθαι;


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟ ΕΣΡ ΓΙΑ Β ΓΥΡΟ ΕΚΛΟΓΩΝ
Διευκρινιστικά για την ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των επαναληπτικών εκλογών της Κυριακής 14.11.2010 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ των Α.Π. 11132/05.11.10 και 11165/08.11.2010


Αλλαγή της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας ζητά η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (Π.Ε.Ι.ΡΑ.Σ.).

 Αίτημα για αναθεώρηση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας απευθύνει η Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών προς τον αρμόδιο Υπουργό Τηλέμαχο Χυτήρη, προτάσσοντας το θέμα με την «Φυσιογνωμία του προγράμματος» που δημιουργεί προ...


Δικαίωση του STAR CHANNEL από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Δικαίωση του STAR CHANNEL και του Μετόχου της (ΙΔΡΥΜΑ ΤΥΠΟΥ) από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που αποφάσισε ότι Οικονομικές Κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν μόνον στο Μέσο και όχι στους Μετόχους αυτού!
( 22.10.2010 | 10:42:50 )Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρόστιμο του Star
Δεν πρέπει να επιβάλλονται τα πρόστιμα και στους μετόχους των τηλεοπτικών σταθμών. Τη θέση αυτή διατυπώνει το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης. απαντώντας σε σχετικό προδικαστικό ερώτημα του ΣτΕ, για την επιβολή προστίμου ύψους 30.000 ευρώ στη Νέα Τηλεόρ...


ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Σαν «Καμπάνια Επιβίωσης» χαρακτηρίζεται η καλοκαιρινή κινητοποίηση από το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Με το μήνυμα αυτό ο γνωστός Οργανισμός ζητά από τα Ελληνικά ραδιόφωνα να βοηθήσουν στην επιβίωση του, αν το ...


ΠΑΛΙ ΕΠΕΣΕ ΤΟ ΕΣΡ?
Τωρα τελευταία πολύ συχνά "πέφτει" το site του ΕΣΡ.
Κατα τ' άλλα πρέπει να το θεωρούμε και αξιόπιστο και να ενημερωνόμαστε απο 'κει και να ειμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ότι λέει εκεί μέσα, και να απειλούμαστε με πρόστιμα αν δεν δούμε κάτι στο αξιόπιστο site τους και, και, και... και να το χαίρονται.
Αραγε πόσο χρήσιμα μπορείνα είναι τα παρακάτω που γρ'αφει σήμερα στην πρώτη του σελίδα?ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τέντε προκάλεσαν οι καταγγελίες του επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή, ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για επιλεκτική απονομή δικαιοσύνης.


ΕΣΡ: ΣΤΗ ΜΙΣΗ ΧΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥΡΚΟΙ
Η Ανεξάρτητη Αρχή (το ΕΣΡ) επέβαλε στη 19η συνεδρίαση του στις 22/06/10 μεταξυ άλλων τις παρακάτω ποινές: Στον Ρ/Σ GROOVY STATION, Νομού Χίου, το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε την Κύρωση Σύστασης, διότι δεν πρέπει να εκπέμπει από δεύτερη συχνότητα.Για ...