Αθήνα, 01-03-21 0:13

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

12-06-17  Παρέμβαση της ΠΕΙΡΑΣ στην κατ’ άρθρο συζήτηση του σ/ν για τα Πνευματικά Δικαιώματα.

Παρέμβαση της ΠΕΙΡΑΣ στην κατ’ άρθρο συζήτηση του σ/ν για τα Πνευματικά Δικαιώματα.

 
Σήμερα έγινε με τη διαδικασία του επείγοντος η ακρόαση φορέων και η συζήτηση κατ’ άρθρο στη Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής του σ/ν για τα Πνευματικά Δικαιώματα.

Η πάγια θέση της ΠΕΙΡΑΣ για όριο 2,2% στα Πνευματικά Δικαιώματα στο σύνολο των ΟΣΔ (δύο σήμερα, άγνωστο πόσοι αύριο) αποτυπώθηκε στην Επιτροπή από τον εκπρόσωπο της ΕΙΙΡΑ (Ένωση Ρ/Σ Αττικής) με την οποία είχαμε κοινές θέσεις από την έναρξη της διαδικασίας το 2014 στην Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου.

Από το σύνολο του σ/ν μόνο ένα άρθρο θα δημιουργήσει πρόβλημα, το εντοπίσαμε, τοποθετηθήκαμε στη Διαβούλευση αλλά κανείς δεν το έλαβε υπόψη του. Ούτε καν οι εκπρόσωποι των χρηστών!

Στείλαμε το ακόλουθο Υπόμνημα και επικοινωνήσαμε με πολλά μέλη της Επιτροπής και με παράγοντες του Υπουργείου. Στόχος μας ήταν να επισημάνουμε το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στα ραδιόφωνα για ένα θέμα που ήδη έχει λυθεί τεχνικά από τους ΟΣΔ αλλά έχει κόστος για αυτούς. Ένα κόστος που με το Αρθρο 24 μεταφέρεται σε εμάς.

Αύριο στις 11 ξεκινάει η συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.

Παρακαλούμε ενημερώστε τους Βουλευτές σας.

======

Αριθ. Πρωτ. 170-7121
Αθήνα 12-07-2017

Προς Τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων
Θέμα ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ιδιοκτητών Ρ/Σ Περιφέρειας
 
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε και Μέλη της Επιτροπής,

Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εργασίες της Επιτροπής σας, αλλά από την τηλεόραση, αφού η Ένωση μας, που ενώ μετείχε στην Επιτροπή Διαλόγου από το 2014 και στις μετέπειτα διαδικασίες, δεν εκλήθη να συμμετέχει στην ακρόαση φορέων.

Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών (Π.Ε.Ι.ΡΑ.Σ) συστήθηκε το 2002 και είναι το ΜΟΝΟ Σωματείο που εκπροσωπεί πλέον των 300 ιδιοκτητών Ρ/Σ με έδρα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, και είναι λυπηρό που η ύπαρξη μας αγνοείται.

Επί της ουσίας.

Α) Μας κάλυψε η τοποθέτηση της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ρ/Σ Αττικής (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α) με την οποία συνεργαζόμαστε σε θεσμικά θέματα, που έθεσε το πάγιο αίτημα μας για ορισμό ανωτάτου ορίου στο 2.2% που θα διανέμεται μεταξύ των ΟΣΔ ανεξάρτητα από τον αριθμό τους και τον όγκο του ρεπερτορίου που εκπροσωπεί ο καθένας. Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν έργα (τραγούδια) που τα διαχειρίζονται ταυτόχρονα δύο ΟΣΔ.

Β) Θέλουμε να εκφράσουμε την αντίρρηση μας στο άρθρο 24 του οποίου η εφαρμογή θα προκαλέσει
  • διαχειριστικό κόστος (καταγραφή μεταδοθέντων έργων με συγκεκριμένο – άγνωστης σήμερα μορφής – μορφότυπο) αλλά και
  • πρακτική αδυναμία συμμόρφωσης: ΑΔΥΝΑΤΟΥΜΕ να γνωρίζουμε τα έργα που χρησιμοποιούν άλλοι Ρ/Σ σε εκπομπές τους που νόμιμα αναμεταδίδουμε ή αυτά που περιλαμβάνονται σε εξωτερικές παραγωγές που αγοράζουμε.
Στην παράγραφο 2 μάλιστα ορίζονται και κυρώσεις, από αύξηση χρέωσης 15% έως και κατάργηση σύμβασης, άρα αδυναμία λειτουργίας του Μέσου.

Παρακαλούμε να λάβετε ΣΟΒΑΡΑ υπόψη σας ότι οι ΟΣΔ έχουν συμβληθεί εδώ και χρόνια με εταιρία που τους δίνει σε καθημερινή βάση πλήρη κατάλογο των μεταδιδόμενων έργων από τους ρ/σ που τους είναι απαραίτητος για να κάνουν ΟΡΘΗ ΔΙΑΝΟΜΗ. ¶ρα το ¶ρθρο 24, όσον τουλάχιστον αφορά τους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς, το μόνο που κάνει είναι να μεταφέρει κόστος διαχείρισης από τους ΟΣΔ στα ραδιόφωνα.

Παρακαλούμε να προβλεφθεί εξαίρεση των ραδιοφωνικών σταθμών από το άρθρο 24.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος
Α. Γρηγορόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας
Κ. Τσίγκας

==========

¶ρθρο 24
Υποχρεώσεις χρηστών
(άρθρο 17 της Οδηγίας )
1. Οι χρήστες οφείλουν να παραδίδουν στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου, εκτός εάν άλλως έχει συμφωνηθεί, καταλόγους των έργων που έχουν χρησιμοποιήσει ή παραγάγει ή πωλήσει ή εκμισθώσει ή δανείσει ή εκτελέσει δημόσια ή μεταδώσει ραδιοτηλεοπτικά ή παρουσιάσει στο κοινό το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο ή το αντίστοιχα συμφωνηθέν χρονικό διάστημα, με μνεία του ακριβούς αριθμού των αντιτύπων που είχαν παραχθεί ή διατεθεί, καθώς και της συχνότητας των δημόσιων εκτελέσεων, όπως και όλες τις συναφείς πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τη χρήση των δικαιωμάτων που εκπροσωπεί ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των αμοιβολογίων, την είσπραξη των εσόδων από δικαιώματα και τη διανομή και καταβολή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους. Όλες οι ως άνω πληροφορίες υποβάλλονται βάσει ορισμένου μορφότυπου που παρέχεται σε αυτούς από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, ο οποίος λαμβάνει υπόψη για τη διαμόρφωσή του υφιστάμενα βιομηχανικά πρότυπα. Ο μορφότυπος αυτός είναι ενιαίος για κάθε κατηγορία χρήσης για όλους τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, που υποχρεούνται να αποστέλλουν σχετικό υπόδειγμα στον ΟΠΙ. Η υποχρέωση του χρήστη υποβολής αναφοράς βάσει του μορφότυπου περιλαμβάνεται στην άδεια χρήσης που συνάπτει με τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης.
2. Σε περίπτωση παράβασης από χρήστη της παραπάνω υποχρέωσης, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, μπορεί να επιβάλει σε αυτόν προσαύξηση δέκα τοις εκατό (10%) επί της οφειλόμενης αμοιβής. Αν ο χρήστης παραβιάζει τη συγκεκριμένη υποχρέωση πάνω από δύο (2) φορές, ο οργανισμός μπορεί να επιβάλει προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της οφειλόμενης αμοιβής ή να καταγγείλει τη σύμβαση.
 

Ενημέρωση ΠΕΙΡΑΣ
Πληροφορίες - Εγγραφές μελών: http://www.peiras.gr

επιστροφή

GREEK RADIOS LIST: ON AIR
Το radio.gr επαναδημοσιεύει τον πιο πλήρη κατάλογο Ραδιοφωνικών Σταθμών της Ελλάδας.
 
 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει η Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει η Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου που έγινε στην Αθήνα.

Μέλη του ΔΣ εξελέγησαν οι...


Συγκεντρώσεις σε ΣΚΑΪ και Υπουργείο Εργασίας και απεργία στις 15 Δεκεμβρίου 2010
Συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομένων Ενώσεων στα ΜΜΕ, μετά την απαράδεκτη προσπάθεια επιβολής μείωσης μισθών και κατάργησης των ΣΣΕ
στον όμιλο ΣΚΑΪ και τις απολύσεις από το ραδιόφωνο του «ΑNTΕΝΝΑ» και του «FREEDOM».


Η ΕΣΗΕΑ ΠΙΕΖΕΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα το βράδυ, αποφάσισε ομόφωνα:

1. Απαιτεί από την ιδιοκτησία του Ομίλου Αλαφούζου να αποσύρει αμέσως την πρότασή του προς τους εργαζόμενους στον ΣΚΑΪ ραδιόφωνο και ΣΚΑΪ TV να αποδεχθούν μείωση μισθών και ιδιαίτερα την πίεση για υπογραφή «ατομικών», τάχα, Συμβάσεων Εργασίας. Η τυχόν επιμονή σε αυτήν την πολιτική«Πωλητήριο» στο 1/3 της ΕΡΤ!
Το «statesmen.gr» είχε αποκαλύψει, από το καλοκαίρι κιόλας, τις πιέσεις που ασκούσαν οι ελεγκτές της τρόικας προς την Κυβέρνηση, για να προχωρήσει σε επώδυνη «χειρουργική επέμβαση» στην κρατική τηλεόραση. Και να διαμορφώσει το τοπίο κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορέσει να παραχωρήσει σε ιδιώτες ακόμη και τη μια από τις 3 συχνότητες (ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3), προκειμένου να καταστεί βιώσιμη και λειτουργική.Ενσωμάτωση της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων
Πραγματοποιήθηκε η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων (Π.Δ. 109/2010). Με μία πρώτη ματιά διαπιστώνει κανείς τις ακόλουθες βασικές αλλαγές:


Δηλώσεις Λασκαρίδη για ΑΘΗΝΑ TV
Κατά την ενημέρωση των συντακτών από τον Πρόεδρο του Ε.Σ.Ρ., κ. Ιωάννη Λασκαρίδη, τέθηκε από δημοσιογράφο το ερώτημα: έχει βγει προσφάτως μία απόφαση του Σ.τ.Ε., που λέει ότι οι Τοπικοί και οι Περιφερειακοί Σταθμοί λειτουργούν παράνομα. Τι μέλει γενέσθαι;


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟ ΕΣΡ ΓΙΑ Β ΓΥΡΟ ΕΚΛΟΓΩΝ
Διευκρινιστικά για την ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των επαναληπτικών εκλογών της Κυριακής 14.11.2010 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ των Α.Π. 11132/05.11.10 και 11165/08.11.2010


Αλλαγή της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας ζητά η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (Π.Ε.Ι.ΡΑ.Σ.).

 Αίτημα για αναθεώρηση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας απευθύνει η Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών προς τον αρμόδιο Υπουργό Τηλέμαχο Χυτήρη, προτάσσοντας το θέμα με την «Φυσιογνωμία του προγράμματος» που δημιουργεί προ...


Δικαίωση του STAR CHANNEL από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Δικαίωση του STAR CHANNEL και του Μετόχου της (ΙΔΡΥΜΑ ΤΥΠΟΥ) από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που αποφάσισε ότι Οικονομικές Κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν μόνον στο Μέσο και όχι στους Μετόχους αυτού!
( 22.10.2010 | 10:42:50 )Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρόστιμο του Star
Δεν πρέπει να επιβάλλονται τα πρόστιμα και στους μετόχους των τηλεοπτικών σταθμών. Τη θέση αυτή διατυπώνει το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης. απαντώντας σε σχετικό προδικαστικό ερώτημα του ΣτΕ, για την επιβολή προστίμου ύψους 30.000 ευρώ στη Νέα Τηλεόρ...


ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Σαν «Καμπάνια Επιβίωσης» χαρακτηρίζεται η καλοκαιρινή κινητοποίηση από το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Με το μήνυμα αυτό ο γνωστός Οργανισμός ζητά από τα Ελληνικά ραδιόφωνα να βοηθήσουν στην επιβίωση του, αν το ...


ΠΑΛΙ ΕΠΕΣΕ ΤΟ ΕΣΡ?
Τωρα τελευταία πολύ συχνά "πέφτει" το site του ΕΣΡ.
Κατα τ' άλλα πρέπει να το θεωρούμε και αξιόπιστο και να ενημερωνόμαστε απο 'κει και να ειμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ότι λέει εκεί μέσα, και να απειλούμαστε με πρόστιμα αν δεν δούμε κάτι στο αξιόπιστο site τους και, και, και... και να το χαίρονται.
Αραγε πόσο χρήσιμα μπορείνα είναι τα παρακάτω που γρ'αφει σήμερα στην πρώτη του σελίδα?ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τέντε προκάλεσαν οι καταγγελίες του επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή, ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για επιλεκτική απονομή δικαιοσύνης.


ΕΣΡ: ΣΤΗ ΜΙΣΗ ΧΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥΡΚΟΙ
Η Ανεξάρτητη Αρχή (το ΕΣΡ) επέβαλε στη 19η συνεδρίαση του στις 22/06/10 μεταξυ άλλων τις παρακάτω ποινές: Στον Ρ/Σ GROOVY STATION, Νομού Χίου, το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε την Κύρωση Σύστασης, διότι δεν πρέπει να εκπέμπει από δεύτερη συχνότητα.Για ...