Αθήνα, 08-08-22 22:03

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

10-06-17  Aκυρες οι αλλαγές φυσιογνωμίας: Ψυχρολουσία και προβληματισμός στους ιδιοκτήτες Ρ/Σ

Στον πολυσέλιδο νόμο4472/2017 (4ο Μνημόνιο) υπάρχει άρθρο που ακυρώνει τις αλλαγές φυσιογνωμίας που έγιναν μετά το 2014. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει σε τι θα βοηθήσει αυτό για να περάσουμε την αξιολόγηση. Η ουσία όμως είναι ότι θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε ενημερωτικούς που έγιναν μουσικοί, γιατί θα πρέπει να επιστρέψουν στον πολυδάπανο ενημερωτικό χαρακτήρα. Διαβάστε τι ακριβώς γράφει ο νόμος:

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 19 Μαΐου 2017  Αρ. Φύλλου 74
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Αρθρο 55
 
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 του ν. 4279/2014
(Α΄158).
 
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4279 8 Αυγούστου 2014 Αρ. Φύλλου 158
 
Αρθρο έκτο
Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία
των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 
3. α. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 18
του ν. 4208/2013 (Α΄ 252) προθεσμία για την ολοκλή−
ρωση της χορήγησης αδειών παρόχων περιεχομένου
ψηφιακής ευρυεκπομπής παρατείνεται από τη λήξη της
μέχρι τις 31.12.2014.
β. Από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι τη
χορήγηση αδειών παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφι−
ακής ευρυεκπομπής κατά τις διατάξεις του ν. 3592/2007,
οι ενημερωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί που εμπίπτουν
στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4208/2013, δύνανται
να μεταβάλουν άπαξ το χαρακτήρα του προγράμματός
τους σε μη ενημερωτικό με υπεύθυνη δήλωση του νο−
μίμου εκπροσώπου τους που κατατίθεται στο Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και συνοδεύεται
από συνοπτική παρουσίαση του πρώτου εβδομαδιαίου
προγράμματος με το νέο τους χαρακτήρα. Η μεταβολή
ισχύει από την αρχή του ημερολογιακού μήνα που ακο−
λουθεί την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το Ε.Σ.Ρ.
καταχωρεί τις δηλώσεις μεταβολής και τις δημοσιεύει
με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του. Μετά τη μεταβολή
του χαρακτήρα του προγράμματός τους, οι εν λόγω
σταθμοί υποχρεούνται να πληρούν τις προϋποθέσεις
που αντιστοιχούν στο νέο χαρακτήρα του προγράμ−
ματός τους.
4.α. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 17
του ν. 4208/2013 προθεσμία για την έκδοση προκήρυ−
ξης με αντικείμενο τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνι−
κών σταθμών παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις
31.12.2014.
β. Από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι τη
χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών κατά τις δι−
ατάξεις του ν. 3592/2007, οι ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί
σταθμοί που λειτουργούν νόμιμα, δύνανται να μεταβά−
λουν άπαξ το χαρακτήρα του προγράμματός τους σε μη
ενημερωτικό με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπρο−
σώπου τους που κατατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ρα−
διοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και συνοδεύεται από συνοπτική
παρουσίαση του πρώτου εβδομαδιαίου προγράμματος
με το νέο τους χαρακτήρα. Η μεταβολή ισχύει από την
αρχή του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την κα−
τάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το Ε.Σ.Ρ. καταχωρεί
τις δηλώσεις μεταβολής και τις δημοσιεύει με ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του. Μετά τη μεταβολή του χαρακτήρα
του προγράμματός τους, οι εν λόγω σταθμοί υποχρε−
ούνται να πληρούν τις προϋποθέσεις που αντιστοιχούν
στο νέο χαρακτήρα του προγράμματός τους.

επιστροφή

GREEK RADIOS LIST: ON AIR
Το radio.gr δημοσιεύει τον πιο πλήρη κατάλογο Ραδιοφωνικών Σταθμών της Ελλάδας, που περιλαμβάνει ακόμα κι αυτούς που είναι πλεον ιστορία.
 
 

ΗΜΕΡΑ FM Ν. Αχαΐας
ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού ΗΜΕΡΑ FM Ν. Αχαΐας από Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών - Η ραδιοφωνική συχνότητα 90.4 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


FLASH 96 FM Ν. Αττικής
ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού FLASH 96 FM Ν. Αττικής από Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών - Η ραδιοφωνική συχνότητα 96 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού ΜΥΓΔΟΝΙΑ FM Ν. Θεσσαλονίκης από Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών | Η Ραδιοφωνική Συχνότητα 100.8 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


VELVET 98.4
ΕΣΡ: Επανεγγραφή του Ρ/Φ Σταθμού ΡΑΔΙΟ ΞΑΝΘΗ ΕΝΑ (ήδη VELVET 98.4) Ν. Ξάνθης στο Μητρώο Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών.


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ν. Πέλλας από τον Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών | Η ραδιοφωνική συχνότητα 99,3 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


Αποκάλυψη της ταυτότητας του ανηλίκου θύματος
ΕΣΡ: Προς όλους τους Ενημερωτικούς Τηλεοπτικούς και Ραδιοφωνικούς Σταθμούς και εν γένει τους Παρόχους Υπηρεσιών Μέσων Επικοινωνίας της χώρας.


Ο Μουσικός 98,6 αλλάζει και γίνεται PRIDE!
Στις 10 Σεπτεμβρίου το νέο, χαρούμενο, γεμάτο χρώματα, ραδιόφωνο της Αθήνας θα κάνει την εμφάνισή του στους 98,6.Ο Mousikos από τις 10 Σεπτεμβρίου γίνεται Web Radio
Ο Mousikos από τις 10 Σεπτεμβρίου γίνεται Web Radio & θα ακούγεται αποκλειστικά από το Streamee, την πρώτη πολυμεσική εφαρμογή στην Ελλάδα.


Έγκριση αλλαγής Κέντρου Εκπομπής απο το ΕΣΡ
Πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό! Το ΕΣΡ ενέκρινε την χρήση ΚΕ από ρ/σ διαφορετική από αυτή που είχε δηλώσει το 1999. Ξεκόλλησε το ραδιόφωνο από την 1/11/1999 ή μήπως όχι. Θα δούμε...


Έναρξη λειτουργίας Μητρώου Νέων Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων
Ανεβάζετε βιντεάκια στο FB, YT, Insta, TikTok κλπ με το σκυλάκι το γατάκι ή τη γιαγιά σας? Συμμετέχετε στα έσοδα απο διαφημίσεις? Τότε σας αφορά! (δλδ τους μισούς Έλληνες...)
Άλλη μια μπερδεμένη Απόφαση του ΕΣΡ: Εγγραφή Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων και Οικείων Παρόχων στο Μητρώο Επιχειρήσεων.