Αθήνα, 08-08-22 23:02

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

11-06-17  Παρέμβαση της ΠΕΙΡΑΣ στην κατ’ άρθρο συζήτηση του σ/ν για τα Πνευματικά Δικαιώματα.

Παρέμβαση της ΠΕΙΡΑΣ στην κατ’ άρθρο συζήτηση του σ/ν για τα Πνευματικά Δικαιώματα.

 
Σήμερα έγινε με τη διαδικασία του επείγοντος η ακρόαση φορέων και η συζήτηση κατ’ άρθρο στη Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής του σ/ν για τα Πνευματικά Δικαιώματα.

Η πάγια θέση της ΠΕΙΡΑΣ για όριο 2,2% στα Πνευματικά Δικαιώματα στο σύνολο των ΟΣΔ (δύο σήμερα, άγνωστο πόσοι αύριο) αποτυπώθηκε στην Επιτροπή από τον εκπρόσωπο της ΕΙΙΡΑ (Ένωση Ρ/Σ Αττικής) με την οποία είχαμε κοινές θέσεις από την έναρξη της διαδικασίας το 2014 στην Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου.

Από το σύνολο του σ/ν μόνο ένα άρθρο θα δημιουργήσει πρόβλημα, το εντοπίσαμε, τοποθετηθήκαμε στη Διαβούλευση αλλά κανείς δεν το έλαβε υπόψη του. Ούτε καν οι εκπρόσωποι των χρηστών!

Στείλαμε το ακόλουθο Υπόμνημα και επικοινωνήσαμε με πολλά μέλη της Επιτροπής και με παράγοντες του Υπουργείου. Στόχος μας ήταν να επισημάνουμε το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στα ραδιόφωνα για ένα θέμα που ήδη έχει λυθεί τεχνικά από τους ΟΣΔ αλλά έχει κόστος για αυτούς. Ένα κόστος που με το Αρθρο 24 μεταφέρεται σε εμάς.

Αύριο στις 11 ξεκινάει η συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.

Παρακαλούμε ενημερώστε τους Βουλευτές σας.

======

Αριθ. Πρωτ. 170-7121
Αθήνα 12-07-2017

Προς Τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων
Θέμα ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ιδιοκτητών Ρ/Σ Περιφέρειας
 
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε και Μέλη της Επιτροπής,

Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εργασίες της Επιτροπής σας, αλλά από την τηλεόραση, αφού η Ένωση μας, που ενώ μετείχε στην Επιτροπή Διαλόγου από το 2014 και στις μετέπειτα διαδικασίες, δεν εκλήθη να συμμετέχει στην ακρόαση φορέων.

Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών (Π.Ε.Ι.ΡΑ.Σ) συστήθηκε το 2002 και είναι το ΜΟΝΟ Σωματείο που εκπροσωπεί πλέον των 300 ιδιοκτητών Ρ/Σ με έδρα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, και είναι λυπηρό που η ύπαρξη μας αγνοείται.

Επί της ουσίας.

Α) Μας κάλυψε η τοποθέτηση της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ρ/Σ Αττικής (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α) με την οποία συνεργαζόμαστε σε θεσμικά θέματα, που έθεσε το πάγιο αίτημα μας για ορισμό ανωτάτου ορίου στο 2.2% που θα διανέμεται μεταξύ των ΟΣΔ ανεξάρτητα από τον αριθμό τους και τον όγκο του ρεπερτορίου που εκπροσωπεί ο καθένας. Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν έργα (τραγούδια) που τα διαχειρίζονται ταυτόχρονα δύο ΟΣΔ.

Β) Θέλουμε να εκφράσουμε την αντίρρηση μας στο άρθρο 24 του οποίου η εφαρμογή θα προκαλέσει
  • διαχειριστικό κόστος (καταγραφή μεταδοθέντων έργων με συγκεκριμένο – άγνωστης σήμερα μορφής – μορφότυπο) αλλά και
  • πρακτική αδυναμία συμμόρφωσης: ΑΔΥΝΑΤΟΥΜΕ να γνωρίζουμε τα έργα που χρησιμοποιούν άλλοι Ρ/Σ σε εκπομπές τους που νόμιμα αναμεταδίδουμε ή αυτά που περιλαμβάνονται σε εξωτερικές παραγωγές που αγοράζουμε.
Στην παράγραφο 2 μάλιστα ορίζονται και κυρώσεις, από αύξηση χρέωσης 15% έως και κατάργηση σύμβασης, άρα αδυναμία λειτουργίας του Μέσου.

Παρακαλούμε να λάβετε ΣΟΒΑΡΑ υπόψη σας ότι οι ΟΣΔ έχουν συμβληθεί εδώ και χρόνια με εταιρία που τους δίνει σε καθημερινή βάση πλήρη κατάλογο των μεταδιδόμενων έργων από τους ρ/σ που τους είναι απαραίτητος για να κάνουν ΟΡΘΗ ΔΙΑΝΟΜΗ. Άρα το Άρθρο 24, όσον τουλάχιστον αφορά τους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς, το μόνο που κάνει είναι να μεταφέρει κόστος διαχείρισης από τους ΟΣΔ στα ραδιόφωνα.

Παρακαλούμε να προβλεφθεί εξαίρεση των ραδιοφωνικών σταθμών από το άρθρο 24.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος
Α. Γρηγορόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας
Κ. Τσίγκας

==========

Άρθρο 24
Υποχρεώσεις χρηστών
(άρθρο 17 της Οδηγίας )
1. Οι χρήστες οφείλουν να παραδίδουν στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου, εκτός εάν άλλως έχει συμφωνηθεί, καταλόγους των έργων που έχουν χρησιμοποιήσει ή παραγάγει ή πωλήσει ή εκμισθώσει ή δανείσει ή εκτελέσει δημόσια ή μεταδώσει ραδιοτηλεοπτικά ή παρουσιάσει στο κοινό το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο ή το αντίστοιχα συμφωνηθέν χρονικό διάστημα, με μνεία του ακριβούς αριθμού των αντιτύπων που είχαν παραχθεί ή διατεθεί, καθώς και της συχνότητας των δημόσιων εκτελέσεων, όπως και όλες τις συναφείς πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τη χρήση των δικαιωμάτων που εκπροσωπεί ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των αμοιβολογίων, την είσπραξη των εσόδων από δικαιώματα και τη διανομή και καταβολή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους. Όλες οι ως άνω πληροφορίες υποβάλλονται βάσει ορισμένου μορφότυπου που παρέχεται σε αυτούς από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, ο οποίος λαμβάνει υπόψη για τη διαμόρφωσή του υφιστάμενα βιομηχανικά πρότυπα. Ο μορφότυπος αυτός είναι ενιαίος για κάθε κατηγορία χρήσης για όλους τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, που υποχρεούνται να αποστέλλουν σχετικό υπόδειγμα στον ΟΠΙ. Η υποχρέωση του χρήστη υποβολής αναφοράς βάσει του μορφότυπου περιλαμβάνεται στην άδεια χρήσης που συνάπτει με τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης.
2. Σε περίπτωση παράβασης από χρήστη της παραπάνω υποχρέωσης, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, μπορεί να επιβάλει σε αυτόν προσαύξηση δέκα τοις εκατό (10%) επί της οφειλόμενης αμοιβής. Αν ο χρήστης παραβιάζει τη συγκεκριμένη υποχρέωση πάνω από δύο (2) φορές, ο οργανισμός μπορεί να επιβάλει προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της οφειλόμενης αμοιβής ή να καταγγείλει τη σύμβαση.
 

Ενημέρωση ΠΕΙΡΑΣ
Πληροφορίες - Εγγραφές μελών: http://www.peiras.gr

επιστροφή

GREEK RADIOS LIST: ON AIR
Το radio.gr δημοσιεύει τον πιο πλήρη κατάλογο Ραδιοφωνικών Σταθμών της Ελλάδας, που περιλαμβάνει ακόμα κι αυτούς που είναι πλεον ιστορία.
 
 

ΗΜΕΡΑ FM Ν. Αχαΐας
ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού ΗΜΕΡΑ FM Ν. Αχαΐας από Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών - Η ραδιοφωνική συχνότητα 90.4 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


FLASH 96 FM Ν. Αττικής
ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού FLASH 96 FM Ν. Αττικής από Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών - Η ραδιοφωνική συχνότητα 96 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού ΜΥΓΔΟΝΙΑ FM Ν. Θεσσαλονίκης από Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών | Η Ραδιοφωνική Συχνότητα 100.8 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


VELVET 98.4
ΕΣΡ: Επανεγγραφή του Ρ/Φ Σταθμού ΡΑΔΙΟ ΞΑΝΘΗ ΕΝΑ (ήδη VELVET 98.4) Ν. Ξάνθης στο Μητρώο Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών.


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ν. Πέλλας από τον Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών | Η ραδιοφωνική συχνότητα 99,3 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


Αποκάλυψη της ταυτότητας του ανηλίκου θύματος
ΕΣΡ: Προς όλους τους Ενημερωτικούς Τηλεοπτικούς και Ραδιοφωνικούς Σταθμούς και εν γένει τους Παρόχους Υπηρεσιών Μέσων Επικοινωνίας της χώρας.


Ο Μουσικός 98,6 αλλάζει και γίνεται PRIDE!
Στις 10 Σεπτεμβρίου το νέο, χαρούμενο, γεμάτο χρώματα, ραδιόφωνο της Αθήνας θα κάνει την εμφάνισή του στους 98,6.Ο Mousikos από τις 10 Σεπτεμβρίου γίνεται Web Radio
Ο Mousikos από τις 10 Σεπτεμβρίου γίνεται Web Radio & θα ακούγεται αποκλειστικά από το Streamee, την πρώτη πολυμεσική εφαρμογή στην Ελλάδα.


Έγκριση αλλαγής Κέντρου Εκπομπής απο το ΕΣΡ
Πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό! Το ΕΣΡ ενέκρινε την χρήση ΚΕ από ρ/σ διαφορετική από αυτή που είχε δηλώσει το 1999. Ξεκόλλησε το ραδιόφωνο από την 1/11/1999 ή μήπως όχι. Θα δούμε...


Έναρξη λειτουργίας Μητρώου Νέων Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων
Ανεβάζετε βιντεάκια στο FB, YT, Insta, TikTok κλπ με το σκυλάκι το γατάκι ή τη γιαγιά σας? Συμμετέχετε στα έσοδα απο διαφημίσεις? Τότε σας αφορά! (δλδ τους μισούς Έλληνες...)
Άλλη μια μπερδεμένη Απόφαση του ΕΣΡ: Εγγραφή Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων και Οικείων Παρόχων στο Μητρώο Επιχειρήσεων.