Αθήνα, 07-02-23 0:46

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

04-11-22  Παράταση θητείας Επιτροπής

Απόφαση Προέδρου 18/2022:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.    Την παράταση για δύο μήνες (Νοέμβριο και Δεκέμβριο) της λειτουργίας της Επιτροπής για τον προσδιορισμό διαδικασιών αναγκαίων για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4779/2021, αποτελούμενη από τους: Αλέξανδρο Οικονόμου, ειδικό επιστήμονα νομικό του Ε.Σ.Ρ. ως πρόεδρο, Περσεφόνη Σοφία Λαμπροπούλου, ειδικό επιστήμονα νομικό του Ε.Σ.Ρ., Κωνσταντίνο Αποστολά, ειδικό επιστήμονα ηλεκτρονικό μηχανικό του Ε.Σ.Ρ., Αθανασία Βράχα, ειδικό επιστήμονα οικονομολόγο του Ε.Σ.Ρ., Τριάδα Τσαμπούκα, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, διοικητική υπάλληλο του ΕΣΡ ως μέλη. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Νικόλαος Σχίζας, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων του Ε.Σ.Ρ. Έργο της Επιτροπής θα είναι η συνέχιση των εργασιών της, όπως είχαν καθοριστεί στην απόφαση 8/2022 και ειδικότερα:

α. Ο προσδιορισμός των υποβαλλομένων στοιχείων και των διαδικασιών ελέγχου συμμόρφωσης των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας με τις διατάξεις των άρθρων 10 (πρόσβαση ΑΜΕΑ), 17 (προώθηση ευρωπαϊκών έργων από κατά παραγγελία παρόχους), 20 και 21 (προώθηση ευρωπαϊκών έργων από παρόχους γραμμικών υπηρεσιών) του Ν. 4779/2021 και τη συσχέτιση των ως άνω στοιχείων με την υπό ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής λογισμικού (διαχείριση μητρώων του ΕΣΡ).

β. Η δημιουργία προτύπου καταγραφής των υποβαλλόμενων από τους παρόχους συνδρομητικών υπηρεσιών στοιχείων και η καταγραφή λοιπών διαδικαστικών ενεργειών σχετικά με τον υπολογισμό και τον καταλογισμό του καταβαλλόμενου οικονομικού ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7α του Ν 2644/1998 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 43 παρ. 3 του ν. 4779/2021).

γ. Η μελέτη του τρόπου επεξεργασίας των στοιχείων που υποβάλλουν οι πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο στο ΕΣΡ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4779/2021, καθώς των ζητημάτων που σχετίζονται με τον έλεγχο τήρησης των λοιπών υποχρεώσεών τους βάσει του άρθρου αυτού.

2.    Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ανά μήνα, εκτός του ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών. Οι συνεδριάσεις μπορούν να λαμβάνουν χώραν και ηλεκτρονικώς. Η πραγματοποίηση της κάθε συνεδρίασης και οι συμμετοχές σε αυτήν βεβαιώνονται με σύνταξη πρακτικού, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της Επιτροπής.

3.    Η μηνιαία αποζημίωση των συμμετεχόντων στην Επιτροπή ορίζεται στα διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τον πρόεδρο, στα διακόσια (200) ευρώ για καθένα από τα μέλη και στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ για τον γραμματέα της Επιτροπής. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες από τέσσερις (4) συνεδριάσεις ανά μήνα, η ανωτέρω αποζημίωση περικόπτεται αναλόγως. Η αποζημίωση της Επιτροπής καταβάλλεται αποκλειστικά από τους πόρους της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2644/1998 (Λ' 233) και της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 (Λ' 133).

4.    Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 31.12.2022.

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

επιστροφή

GREEK RADIOS LIST: ON AIR
Το radio.gr δημοσιεύει τον πιο πλήρη κατάλογο Ραδιοφωνικών Σταθμών της Ελλάδας, που περιλαμβάνει ακόμα κι αυτούς που είναι πλεον ιστορία.
 
 

Μ. Κάτσης & Α. Γκαρά για τον υπό διαβούλευση Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Μέσων ΕΣΡ.
Ο κώδικας δεοντολογίας που παρουσιάστηκε σήμερα από το ΕΣΡ προς διαβούλευση αποτελεί μνημείο απόπειρας, συσκότισης, συγκάλυψης και ελέγχου της πληροφορίας. Οι διατάξεις του περνάνε «αλυσίδες» στην ενημέρωση και το προεδρικό διάταγμα το οποίο θα τις επικυρώσει - αφού λάβει πρώτα τις υπογραφές και τις ευλογίες των συναρμόδιων Υπουργών της καθεστωτικής κυβέρνησης Μητσοτάκη - απλά θα βάλει και τυπικά το «λουκέτο».


Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οπτικοακουστικών Μέσων: Δημοσίευση νέας Δωρεάν Έκθεσης σχετικά με Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων στην Ευρώπη.
Ένα στα πέντε Ιδιωτικά Τηλεοπτικά Κανάλια και περισσότερο από το ένα τρίτο όλων των Υπηρεσιών SVOD και TVOD στην Ευρώπη ανήκουν σε Αμερικανική εταιρεία.


Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ μοιράζει 8 εκατομμύρια ευρώ στα μέλη της.
Ξεκίνησαν την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 οι αποστολές εκκαθαρίσεων για τις πληρωμές των Ελλήνων δημιουργών και λοιπών δικαιούχων, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης διανομής δικαιωμάτων στην ιστορία της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / Autodia.


Φορολογικά κίνητρα για τη διαφημιστική δαπάνη και το 2022 και 2023
Επεκτείνεται η προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης και για το φορολογικό έτος 2023 2022 κατά 30% και αναστέλλεται ο Ειδικός Φόρος Τηλεόρασης στους παρόχους
περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας μέχρι το 2024.


Κώδικας Δεοντολογίας προγραμμάτων Ρ/Σ: Δημόσια διαβούλευση
Σε δημόσια διαβούλευση που λήγει στις 20/1/2023 βγήκε το Σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας Προγραμμάτων απο το ΕΣΡ το οποίο δημοσιεύει τα ακόλουθα:


Δικαιώματα ύψους 4,3 εκ. ευρώ μοιράζει στους δημιουργούς η ΕΔΕΜ.
Ανταποκρινόμενη με συνέπεια και προσήλωση στους σκοπούς ίδρυσης και λειτουργίας της, η  ΕΔΕΜ  θα μοιράσει στους δικαιούχους της στη Διανομή Δεκεμβρίου 2022 (Διανομή 2022 Β), δικαιώματα ύψους 4.288.000 ευρώ μικτά και 2.950.000 ευρώ καθαρά δικαιώματα, σημειώνοντας αύξηση 16,5% από την προηγούμενη διανομή δικαιωμάτων τον Ιούλιο 2022.


Με την υποστήριξη του 92,9 Kiss το Greek Santa s Village.
Με την υποστήριξη του 92,9 Kiss δημιουργήθηκε το Χωριό του Άη Βασίλη στα θέατρα Βράχων δήμων Βύρωνα και Δάφνης - Υμηττού, Από τις 7 Δεκεμβρίου 2022 έως τις 8 Ιανουαρίου 2023.


Παράταση θητείας συσταθείσης Επιτροπής για ολοκλήρωση Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Εμπορικών Ανακοινώσεων.

Έχοντας υπόψη:

1.    Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος.

2.    Τον Ν. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλ...


Νέο ΔΣ στην ΕΤΕΡ
Στις εκλογές της Ένωσης που διεξήχθησαν από το Σάββατο 26η έως και τη Δευτέρα 28η Νοεμβρίου 2022 σύμφωνα με το πρακτικό εκλογών και βάσει του Ν. 1264/1982, Άρθρο 12, παράγραφος 5 εκλέγονται κατά σειρά πλειοψηφίας αντιστοίχως:


ΕΣΡ: Έγκριση Μεταβίβασης Εταιρικών Μεριδίων Ρ/Φ Σταθμού ΗΛΕΚΤΡΑ FM 98.8 Ν. Κορινθίας.
Αλλάζει χέρια ο ΗΛΕΚΤΡΑ FM 98.8 Ν. Κορινθίας